Årsverk

Description

Antall utførte årsverk av forskere/faglig og andre ansatte etter instituttarena/institutt 1997-2017.

Full Title

Årsverk

Identification Number

Ntall-aarsverk-1997-2010

Source

Name Affiliation Abbreviation Role
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

Version

Date: 2018-09-20

Time period

1997-2017

Update frequency

Årlig, sist for 2017.

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.