Mangfold, personale etter lærested, stillingskategori og innvandrerbakgrunn

Full Title

Mangfold, personale etter lærested, stillingskategori og innvandrerbakgrunn

Identification Number

mangfold-05-01

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning -  Senter For Innovasjonsforskning NIFU STEP

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.