Mangfold, populasjon og innvandringsstatus

Full Title

Mangfold, populasjon og innvandringsstatus

Identification Number

mangfold-pop-innvandring-2007-2014

Source

Name Affiliation Abbreviation Role

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning -  Senter For Innovasjonsforskning NIFU STEP

Version

Date: 2016-12-06

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.