Mangfoldsstatistikk, personale etter sektor, stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn

Description

Mangfoldsstatistikk, personale etter sektor, stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn for 2007, 2010 og 2014

Full Title

Mangfoldsstatistikk, personale etter sektor, stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn

Identification Number

mangfold-0201

Source

Name Affiliation Abbreviation Role

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning -  Senter For Innovasjonsforskning NIFU STEP

Version

Date: 2016-12-05

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.