Mangfold, Personale etter stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn, instituttsektor

Full Title

Mangfold, Personale etter stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn, instituttsektor

Subtitle

Revised 2017

Identification Number

mangfold-institutt2017rev

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning -  Senter For Innovasjonsforskning NIFU STEP

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.