Avlagte doktorgrader, alder ved disputas

Beskrivelse

Gjennomsnitts- og medianalder ved disputas etter fagområde og kjønn, 1990-2018

Full tittel

Avlagte doktorgrader, alder ved disputas

Alternativ tittel

Kvinner, menn og begge kjønn

Identifikasjonsnummer

Drgrader-alder

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
NIFU/Doktorgradsregisteret

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

Versjon

Dato: 2019-03-12

Tidsperiode

1990-2018

Datatype

Humaniora, Samfunnsvitenskap, Matematikk og naturvitenskap, Teknologi, Medisin og helsefag, Landbruksfag og veterinærmedisin

Oppdateres

Årlig

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.