Mangfold, personale etter sektor, stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn

Beskrivelse

Mangfoldsstatistikk, personale etter sektor, stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn for 2007, 2010 og 2014

Full tittel

Mangfold, personale etter sektor, stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn

Identifikasjonsnummer

mangfold-0201

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
NIFU

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning -  Senter For Innovasjonsforskning NIFU STEP

Versjon

Dato: 2016-12-05

Tidsperiode

2007, 2010 og 2014

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.