Mangfold, personale etter stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn, UoH-sektoren

Beskrivelse

Mangfold, personale etter stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn, UoH-sektoren

Full tittel

Mangfold, personale etter stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn, UoH-sektoren

Identifikasjonsnummer

mangfold-0202

Kilde

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
NIFU

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning -  Senter For Innovasjonsforskning NIFU STEP

Versjon

Dato: 2016-12-05

Tidsperiode

2007, 2010 og 2014

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.