Mangfold, Personale etter stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn, UoH-sektor

Full tittel

Mangfold, Personale etter stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn, UoH-sektor

Undertittel

Reviderte tall 2017

Identifikasjonsnummer

mangfold-uoh2017rev

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning -  Senter For Innovasjonsforskning NIFU STEP

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.