Mangfold, personale etter lærested, stillingskategori og innvandrerbakgrunn

Beskrivelse

Mangfold, personale etter lærested, stillingskategori og innvandrerbakgrunn, 2007, 2010 og 2014

Lærested etter 2016-organisering

Full tittel

Mangfold, personale etter lærested, stillingskategori og innvandrerbakgrunn

Identifikasjonsnummer

mangfold-05-01

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning -  Senter For Innovasjonsforskning NIFU STEP

Geografisk omfang

NTNU omfatter her Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund. Nord universitet omfatter også Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag mens Universitetet i Tromsø inkluderer Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Finnmark og Høgskolen i Tromsø. Vitenskapelige høgskoler omfatter Norges idrettshøgskole, Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Molde og VID høgskole (herunder Diakonhjemmet høgskole, Misjonshøgskolen og Haraldsplass diakonale høgskole), Høgskolen i Innlandet omfatter Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer, HSN er Høgskolen i Sørøst-Norge, som omfatter høgskolene i Buskerud, Telemark og Vestfold. HiVest er Høgskolene på Vestlandet, det vil si høgskolene i Bergen, Stord/Haugesund og Sogn og Fjordane. Øvrige statlige høgskoler omfatter dermed Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Volda og Samisk høgskole. Andre høgskoler omfatter kunsthøgskolene i Oslo og Bergen, NLA høgskolen, Politihøgskolen, Forsvarets høgskole, Dronning Mauds minne høgskole, Lovisenberg høgskole, Høgskolen Kristiania Og Westerdals Oslo ACT.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.