Mangfold, sektor, fagområder og stilling

Beskrivelse

Mangfold. sektor, stilling og fagområder, 2007, 2010 og 2014

Full tittel

Mangfold, sektor, fagområder og stilling

Identifikasjonsnummer

mangfold0302

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning -  Senter For Innovasjonsforskning NIFU STEP

Versjon

Dato: 2016-12-06

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.