Mangfold, populasjon og innvandringsstatus

Laster…
Variabler i filter:
Måltall, Antall
Innvandringsstatus Sum Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere Øvrige
Populasjon Forskerpersonale Befolkningen 15-74 år Sysselsatte 15-74 år Studenter Forskerpersonale Befolkningen 15-74 år Sysselsatte 15-74 år Studenter Forskerpersonale Befolkningen 15-74 år Sysselsatte 15-74 år Studenter Forskerpersonale Befolkningen 15-74 år Sysselsatte 15-74 år Studenter
År
2014 31 876 3 871 097 2 650 000 248 719 126 40 824 21 926 6 760 7 961 602 051 381 825 25 471 23 789 3 228 222 2 246 249 216 488