Mangfold, populasjon og innvandringsstatus

Laster…
Variabler i filter:
År, 2014
Måltall, Antall
Innvandringsstatus Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere Øvrige
Populasjon
Forskerpersonale 126 7 961 23 789
Befolkningen 15-74 år 40 824 602 051 3 228 222
Sysselsatte 15-74 år 21 926 381 825 2 246 249
Studenter 6 760 25 471 216 488