Mangfold, populasjon og innvandringsstatus

Laster…
Variabler i filter:
År, 2014
Måltall, Antall
Innvandringsstatus Sum Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere Øvrige
Populasjon
Alle - - - -