Mangfold, populasjon og innvandringsstatus

Laster…
Variabler i filter:
År, 2014
Måltall, Antall