Mangfold, populasjon og innvandringsstatus

Laster…
Variabler i filter:
År, 2014
Måltall, Antall
Innvandringsstatus Sum Øvrige Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre
Populasjon
Forskerpersonale 31 876 23 789 7 961 126
Befolkningen 15-74 år 3 871 097 3 228 222 602 051 40 824
Sysselsatte 15-74 år 2 650 000 2 246 249 381 825 21 926
Studenter 248 719 216 488 25 471 6 760