Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Mangfold, populasjon og innvandringsstatus

Laster…
Innvandringsstatus Sum Øvrige Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre
Populasjon År
Forskerpersonale 2014 sort 31 876 23 789 7 961 126
Befolkningen 15-74 år 2014 sort 3 871 097 3 228 222 602 051 40 824
Sysselsatte 15-74 år 2014 2 650 000 2 246 249 381 825 21 926
Studenter 2014 sort 248 719 216 488 25 471 6 760