Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Velkommen til FoU-statistikkbanken

Internasjonal FoU-statistikk og indikatorer

På denne siden finner du internasjonal FoU-statstikk og indikatorer for OECD-landene med flere fra 1981 etter følgende dimensjoner og indkikatorer

  • Totale FoU-utgifter i nasjonal valuta, norske kroner og PPP
  • Totale FoU-utgifter per innbyggere
  • Totale FoU-utgifter etter finansieringskilder
  • Totale FoU-utgifter som andel av BNP
  • Totale FoU-årsverk og utført av UoH-utdannet personale, per 1000 innbyggere og total arbeidskraft

Slik bruker du FoU-statistikkbanken:

Velg ønsket tabell/kube i menyen til venstre. I menylinja over tabellen kan du også velge om du vil se statistikken som diagrammer. Dataene kan eksporters til Excel og pdf og kopiere lenken til den spesifikke visningen av en tabell eller et diagram. Alle kuber består av flere dimensjoner enn den valgte tabellvisningen og du kan skreddersy din egen tabell ved å endre utvalget, bytte om på rekke og kolonne og filter. Se hvordan dette gjøres på vår hjelpeside.


Kristoffer Rørstad er teknisk ansvarlig for www.foustatistikkbanken.no

Ved spørsmål om statistikken, kontakt Kaja Wendt

Copyright: NIFU gir tillatelse til at materialet fra FoU-statistikkbanken, fritt kan lastes ned, lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles. Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden: NIFU/FoU-statistikkbanken. Kildehenvisningen benyttes ved hver tabell og figur. NIFU tar ikke ansvar for feilbruk av statistikken.