Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Velkommen til FoU-statistikkbanken

Sist oppdatert januar 2019.

Nøkkeltall for forskningsinstitutter

På denne siden finner du statistikk for forskningsinstituttene som er underlagt de statlige retningslinjene for basisbevilgning. I 2017 inngikk 47 institutter, fordelt på 49 enheter, som er gruppert etter følgende fire konkurransearenaer; samfunnsvitenskapelige, miljø, primærnæring og teknisk-industrielle institutter. I mappen Nøkkeltall for beregning av basisbevilgning inngår tabellsett som er grunnlag for beregning av instituttene basisbevilgning. De øvrige tabellene tilsvarer et utvalg av tabellsettene som å finne i Forskningsrådets rapporter. Følgende tabeller finner du her:

 • Nøkkeltall for beregning av resultatbasert grunnbevilgning
  • Publikasjonspoeng, teller 30 % i finansieringsmodellen
  • Avlagte doktorgrader, teller 5 % i finansieringsmodellen
  • Internasjonale inntekter, teller 20 % i finansieringsmodellen
  • Nasjonale oppdragsinntekter, teller 45 % i finansieringsmodellen
 • Vitenskapelig publisering
 • Årsverk
 • Driftsinntekter etter finansieringkildekategori
 • Oppdragsinntekter etter finansieringskilder
 • Driftsresultat

I tillegg kan du lese mer om Instituttsektoren, basisfinansieringssystemet og laste ned Forskningsrådets Årsrapporter for forskningsinstituttene på forskningsrådets hjemmeside.

Slik bruker du FoU-statistikkbanken:

Velg ønsket tabell/kube i menyen til venstre. I menylinja over tabellen kan du også velge om du vil se statistikken som diagrammer. Dataene kan eksporters til Excel og pdf og kopiere lenken til den spesifikke visningen av en tabell eller et diagram. Alle kuber består av flere dimensjoner enn den valgte tabellvisningen og du kan skreddersy din egen tabell ved å endre utvalget, bytte om på rekke og kolonne og filter. Se hvordan dette gjøres på vår hjelpeside.


Kristoffer Rørstad er teknisk ansvarlig for www.foustatistikkbanken.no

Ved spørsmål om statistikken, kontakt prosjektleder Kristoffer Rørstad eller Bo Sarpebakken

Copyright: NIFU gir tillatelse til at materialet fra FoU-statistikkbanken, fritt kan lastes ned, lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles. Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden: NIFU/FoU-statistikkbanken. Kildehenvisningen benyttes ved hver tabell og figur. NIFU tar ikke ansvar for feilbruk av statistikken.