Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Velkommen til FoU-statistikkbanken

Nordisk FoU-statistikk

På denne siden finner du nordisk FoU-statstikk etter følgende dimensjoner og indkikatorer

  • FoU-utgifter i de nordiske land
  • FoU-utgifter etter finansieringskilder
  • FoU-utgifter etter finansieringskilder
  • Andel av BNP
  • FoU-årsverk i de nordiske land

For mer informasjon og flere tabeller, se også FoU i Norden

Slik bruker du FoU-statistikkbanken:

Velg ønsket tabell/kube i menyen til venstre. I menylinja over tabellen kan du også velge om du vil se statistikken som diagrammer. Dataene kan eksporters til Excel og pdf og kopiere lenken til den spesifikke visningen av en tabell eller et diagram. Alle kuber består av flere dimensjoner enn den valgte tabellvisningen og du kan skreddersy din egen tabell ved å endre utvalget, bytte om på rekke og kolonne og filter. Se hvordan dette gjøres på vår hjelpeside.


Kristoffer Rørstad er teknisk ansvarlig for www.foustatistikkbanken.no

Ved spørsmål om statistikken, kontakt Kaja Wendt

Copyright: NIFU gir tillatelse til at materialet fra FoU-statistikkbanken, fritt kan lastes ned, lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles. Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden: NIFU/FoU-statistikkbanken. Kildehenvisningen benyttes ved hver tabell og figur. NIFU tar ikke ansvar for feilbruk av statistikken.