Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Velkommen til FoU-statistikkbanken

Mangfoldstatistikk

På denne siden finner du mangfoldstatistikk. Følgende tabeller finner du her:

  • Mangfold, populasjon og innvandringsstatus
  • Mangfold, personale etter sektor, stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn
  • Mangfold, personale etter stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn, UoH-sektor
  • Mangfold, personale etter stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn, instituttsektor
  • Mangfold, personale etter stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn, helseforetak
  • Mangfold, personale etter lærested, stillingskategori og innvandrerbakgrunn
  • Mangfold, sektor, stilling og fagområder
  • Mangfold, sektor, fagområder og stilling

Slik bruker du FoU-statistikkbanken:

Velg ønsket tabell/kube i menyen til venstre. I menylinja over tabellen kan du også velge om du vil se statistikken som diagrammer. Dataene kan eksporters til Excel og pdf og kopiere lenken til den spesifikke visningen av en tabell eller et diagram. Alle kuber består av flere dimensjoner enn den valgte tabellvisningen og du kan skreddersy din egen tabell ved å endre utvalget, bytte om på rekke og kolonne og filter. Se hvordan dette gjøres på vår hjelpeside.


Kristoffer Rørstad er teknisk ansvarlig for www.foustatistikkbanken.no

Ved spørsmål om statistikken, kontakt Hebe Gunnes

Copyright: NIFU gir tillatelse til at materialet fra FoU-statistikkbanken, fritt kan lastes ned, lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles. Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden: NIFU/FoU-statistikkbanken. Kildehenvisningen benyttes ved hver tabell og figur. NIFU tar ikke ansvar for feilbruk av statistikken.