Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Mangfold, populasjon og innvandringsstatus

Laster…
Innvandringsstatus Sum Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere Øvrige
Måltall Antall Antall Antall Antall
Populasjon År
Forskerpersonale 2014 31 876 126 7 961 23 789
Befolkningen 15-74 år 2014 3 871 097 40 824 602 051 3 228 222
Sysselsatte 15-74 år 2014 2 650 000 21 926 381 825 2 246 249
Studenter 2014 248 719 6 760 25 471 216 488