Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Velkommen til FoU-statistikkbanken

På FoU-statistikkbanken er følgende statistikk tilgjengelig:

  • Nasjonal FoU-statistikk per sektor (utgifter, årsverk og personale).
  • Bevilgninger over statsbudsjettet til FoU.
  • Norsk FoU-finansiering i utlandet.
  • Nordisk FoU-statistikk (utgifter og årsverk)
  • Internasjonal FoU-statistikk og indikatorer (utgifter og årsverk).
  • Nøkkeltall for forskningsinstitutter (driftsinntekter/resultat, årsverk og publiseringspoeng, indikatorer).
  • Avlagte doktorgrader i Norge (institusjon, type, kjønn, fagområde).
  • Doktorgrader i Norden og Baltikum (avlagte doktorgrader og doktorgradsstudenter).
  • Mangfoldstatistikk (personale).

Mer data om næringslivets FoU-statistikk finnes hos Statistisk sentralbyrå


Slik bruker du FoU-statistikkbanken:

Velg ønsket tabell/kube i menyen til venstre. I menylinja over tabellen kan du også velge om du vil se statistikken som diagrammer. Dataene kan eksporters til Excel og pdf og kopiere lenken til den spesifikke visningen av en tabell eller et diagram. Alle kuber består av flere dimensjoner enn den valgte tabellvisningen og du kan skreddersy din egen tabell ved å endre utvalget, bytte om på rekke og kolonne og filter. Se hvordan dette gjøres på vår hjelpeside.


Kristoffer Rørstad er teknisk ansvarlig for www.foustatistikkbanken.no

Ved spørsmål om statistikken, kontakt Kaja Wendt, Kristoffer Rørstad eller Bo Sarpebakken

Copyright: NIFU gir tillatelse til at materialet fra FoU-statistikkbanken, fritt kan lastes ned, lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles. Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden: NIFU/FoU-statistikkbanken. Kildehenvisningen benyttes ved hver tabell og figur. NIFU tar ikke ansvar for feilbruk av statistikken.