Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Mangfold, personale etter sektor, stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn

Laster…
Personalgruppe Begge personalgrupper Innvandrere og etterkommere av innvandrere Øvrige
Kjønn Begge kjønn Begge kjønn Begge kjønn
Stillingskategori Sektor
Sum stilllingskategorier Alle sektorer 44 000 9 457 34 543
Professor Alle sektorer 3 794 890 2 904
Førsteamanuensis/førstelektor Alle sektorer 4 478 897 3 581
Øvrig fast, faglig stilling Alle sektorer 4 404 387 4 017
UoH-Forsker Alle sektorer 1 219 455 764
Stipendiat/vit.ass Alle sektorer 5 461 2 067 3 394
Postdoktor Alle sektorer 1 559 928 631
Stipendiat/forskn.ass Alle sektorer 459 151 308
Forsker i instituttsektoren Alle sektorer 6 775 1 554 5 221
Assistentleger og psykologer Alle sektorer 685 125 560
Overleger Alle sektorer 1 802 322 1 480
Postdoktor/forsker ved helseforetak Alle sektorer 1 102 273 829
Teknisk-administrativt personale Alle sektorer 11 119 1 283 9 836
Støttepersonale HF Alle sektorer 1 143 125 1 018