Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Mangfold, personale etter stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn, UoH-sektoren

Laster…
Personalgruppe Begge personalgrupper Innvandrere og etterkommere av innvandrere Øvrige
Kjønn Begge kjønn sort Begge kjønn sort Begge kjønn sort
Stillingskategori
Sum stilllingskategorier 31 138 6 611 24 527
Professor 3 794 890 2 904
Førsteamanuensis/førstelektor 4 478 897 3 581
Øvrig fast, faglig stilling 4 404 387 4 017
UoH-Forsker 1 219 455 764
Stipendiat/vit.ass 4 805 1 919 2 886
Postdoktor 1 319 780 539
Teknisk-administrativt personale 11 119 1 283 9 836