Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Mangfold, personale etter stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn, instituttsektor

Instituttsektoren

Laster…
Personalgruppe Begge personalgrupper Innvandrere og etterkommere av innvandrere Øvrige
Kjønn Begge kjønn sort Kvinner sort Menn sort Begge kjønn sort Kvinner sort Menn sort Begge kjønn sort Kvinner sort Menn sort
Stillingskategori
Sum stilllingskategorier 7 474 3 064 4 410 1 853 728 1 125 5 621 2 336 3 285
Postdoktor 240 124 116 148 63 85 92 61 31
Stipendiat/forskn.ass 459 287 172 151 80 71 308 207 101
Forsker i instituttsektoren 6 775 2 653 4 122 1 554 585 969 5 221 2 068 3 153