Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Mangfold, personale etter stilling, kjønn og innvandrerbakgrunn, helseforetak

Helseforetak

Laster…
Personalgruppe Begge personalgrupper Innvandrere og etterkommere av innvandrere Øvrige
Kjønn Begge kjønn sort Kvinner sort Menn sort Begge kjønn sort Kvinner sort Menn sort Begge kjønn sort Kvinner sort Menn sort
Stillingskategori
Stipendiat/vit.ass 656 463 193 148 102 46 508 361 147
Assistentleger og psykologer 685 389 296 125 64 61 560 325 235
Overleger 1 802 655 1 147 322 125 197 1 480 530 950
Postdoktor/forsker ved helseforetak 1 102 644 458 273 136 137 829 508 321
Støttepersonale HF 1 143 871 272 125 88 37 1 018 783 235