Mangfold, populasjon og innvandringsstatus

Laster…
Variabler i filter:
År, 2014
Måltall, Antall
Innvandringsstatus, Sum
Populasjon  
Forskerpersonale 31 876
Befolkningen 15-74 år 3 871 097
Sysselsatte 15-74 år 2 650 000
Studenter 248 719