Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Mangfold, populasjon og innvandringsstatus

Laster…
Populasjon Innvandringsstatus   sort
Forskerpersonale Sum 31 876
Norskfødte med innvandrerforeldre 126
Innvandrere 7 961
Øvrige 23 789
Befolkningen 15-74 år Sum 3 871 097
Norskfødte med innvandrerforeldre 40 824
Innvandrere 602 051
Øvrige 3 228 222
Sysselsatte 15-74 år Sum 2 650 000
Norskfødte med innvandrerforeldre 21 926
Innvandrere 381 825
Øvrige 2 246 249
Studenter Sum 248 719
Norskfødte med innvandrerforeldre 6 760
Innvandrere 25 471
Øvrige 216 488