Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Mangfold, populasjon og innvandringsstatus

Laster…
Måltall Antall
Populasjon Innvandringsstatus
Forskerpersonale Sum sort 31 876
Norskfødte med innvandrerforeldre sort 126
Innvandrere sort 7 961
Øvrige sort 23 789
Befolkningen 15-74 år Sum sort 3 871 097
Norskfødte med innvandrerforeldre sort 40 824
Innvandrere sort 602 051
Øvrige sort 3 228 222
Sysselsatte 15-74 år Sum sort 2 650 000
Norskfødte med innvandrerforeldre sort 21 926
Innvandrere sort 381 825
Øvrige sort 2 246 249
Studenter Sum sort 248 719
Norskfødte med innvandrerforeldre sort 6 760
Innvandrere sort 25 471
Øvrige sort 216 488