Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Mangfold, populasjon og innvandringsstatus

Laster…
Populasjon Innvandringsstatus Måltall   sort
Forskerpersonale Sum Antall 31 876
Norskfødte med innvandrerforeldre Antall 126
Innvandrere Antall 7 961
Øvrige Antall 23 789
Befolkningen 15-74 år Sum Antall 3 871 097
Norskfødte med innvandrerforeldre Antall 40 824
Innvandrere Antall 602 051
Øvrige Antall 3 228 222
Sysselsatte 15-74 år Sum Antall 2 650 000
Norskfødte med innvandrerforeldre Antall 21 926
Innvandrere Antall 381 825
Øvrige Antall 2 246 249
Studenter Sum Antall 248 719
Norskfødte med innvandrerforeldre Antall 6 760
Innvandrere Antall 25 471
Øvrige Antall 216 488