Embedding
Kopier koden til din nettside:

URL:

Link til denne siden

Objektkobling:

Kopier koden til din nettside
Avanserte innstillinger

Mangfold, populasjon og innvandringsstatus

Laster…
Populasjon Innvandringsstatus År   sort
Forskerpersonale Sum 2014 31 876
Norskfødte med innvandrerforeldre 2014 126
Innvandrere 2014 7 961
Øvrige 2014 23 789
Befolkningen 15-74 år Sum 2014 3 871 097
Norskfødte med innvandrerforeldre 2014 40 824
Innvandrere 2014 602 051
Øvrige 2014 3 228 222
Sysselsatte 15-74 år Sum 2014 2 650 000
Norskfødte med innvandrerforeldre 2014 21 926
Innvandrere 2014 381 825
Øvrige 2014 2 246 249
Studenter Sum 2014 248 719
Norskfødte med innvandrerforeldre 2014 6 760
Innvandrere 2014 25 471
Øvrige 2014 216 488